5 เทคนิคง่ายๆ ดูแลรถช่วงฤดูฝน

ตรวจเช็คสภาพรถในส่วนต่างๆ ทั้งน้ำมันเกียร์, น้ำมันเครื่อง ว่ามีน้ำเข้าไปผสมหรือไม่ รวมถึงตรวจดู แบ็ตเตอรี่, ไดชาร์จ, ระบบเบรค

pumikan

15/06/2022